Vi hjelper deg med regnskapet slik at du kan gjøre andre ting

 • Går du med tanker om å bytte regnskapsfører?
 • Trenger du en ny samarbeidspartner innen virksomhets- og økonomirådgivning?
 • Trenger du hjelp til digitalisering?
 • Er du på jakt etter en regnskapsfører som forstår verdien av å ha et nært og godt samarbeid med deg?
 • Trenger du hjelp til å etablere et nytt selskap og få på plass gode rutiner allerede fra første dag?
 • Trenger ditt selskap en gjennomgang av rutiner og systemer med ønske om å jobbe smartere?
 • Trenger selskapsledelsen/styret hjelp til å jobbe med de riktige oppgavene?

 Da kan vi bli din nye samarbeidspartner!

Tripletex - sertifisert partner

Vi tilbyr god fagkunnskap og fleksible løsninger. Sammen med deg velger vi de beste IT-verktøyene og finner frem til en fornuftig fordeling av arbeidsoppgavene mellom dere og oss.

Dagens skybaserte løsninger har sin styrke i nettopp dette. Du utfører de oppgavene du selv ønsker, og vi tar oss av det du ikke har tid til eller kunnskap om.

Vi ønsker at din bedrift skal lykkes i å nå sine mål, og vi kan bidra i form av gode råd om virksomhets- og økonomistyring. I tillegg ønsker vi, ikke bare å være din regnskapsfører, men også din sparringspartner. 

Vi jobber skybasert

Skybaserte løsninger er så mye mer enn «bare» et regnskapsprogram. Ved å  benytte skybaserte verktøy for regnskap, får du og dine ansatte en rekke fordeler. 

 • Digitalisering øker selskapets konkurranseevne
 • Du får bedre kontroll og virksomhetsstyring
 • Prosjektstyringen blir bedre, enklere og mer effektiv
 • Alle data er tilgjengelige til enhver tid
 • Arbeidshverdagen effektiviseres med automatiserte prosesser
 • En app på telefonen forenkler timeregistrering, registrering av kvitteringer, reiseregninger etc.
 • Enkel integrering med andre løsninger
 • Bærekraft og miljøhensyn
 • Forutsigbare kostnader
 • Enkelt å bytte til – du kommer kom raskt igang

Våre verktøy

Etter nøye vurdering av ulike regnskapsverktøy, har vi valgt Tripletex som vårt hovedløsning. Tripletex er et moderne, fremtidsrettet og fleksibelt regnskapssystem som byr på en rekke muligheter for deg som kunde. Det er modulbasert, har gode app-løsninger og er enkelt å benytte – både for dere og oss.

Hvis du ønsker å vite mer om Tripletex, kan du trykke på denne linken: Fordeler ved bruk av Tripletex

Bruker  dere i  dag et annet regnskapssystem som  dere ønsker å fortsette med, er vi selvfølgelig fleksible og har bred kompetanse på en lang rekke regnskapssystemer.

Våre tjenester

Vi har fokus på ditt selskap og hvordan vi kan hjelpe deg til å lykkes.

Vårt bidrag til din suksess er den kompetanse vi har innenfor regnskap, forretningsutvikling og optimalisering av rutiner og prosesser. Vi vet at gode rutiner gir god kvalitet på regnskapet, noe som igjen gir de beste styringsdata. Vi tar oss av alle lovpålagte rapporteringer og sørger for at du kan fokusere på driften av selskapet.

  Vi kan hjelpe deg innen følgende fagområder:

  Regnskap

  • Effektivisering av regnskapsrutiner
  • Bilagshåndtering
  • Prosjektregnskap
  • Avdelingsregnskap
  • Avstemmingsarbeid
  • Mva-melding
  • Likviditetsstyring

  Fakturering

  • Effektivisering av fakturarutiner
  • Oppfølging av timer for fakturering
  • Etablering av OCR-avtaler med KID-nr
  • Fakturering (EHF, PDF eller papir)
  • Oppfølging utestående kundefordringer
  • Purring og oversending til inkasso

  Lønn

  • Timeføring og oppfølging på prosjekt
  • Lønnsberegning og utbetaling
  • Skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger
  • Kontroll og oppfølging reiser og utlegg
  • Bistand ved ansettelse og oppsigelse
  • Bistand utarbeide/ajourhold personalhåndbok
  • Annen lønnsfaglig bistand

  Årsregnskap

  • Aksjonærregisteroppgave
  • Årsregnskap m/noter
  • Bistand styrets beretning
  • Skattemelding med vedlegg
  • Kontroll av skatteoppgjør
  • Utbytteberegning
  • Dialog med revisor og det offentlige

  Rådgivning/bistand

  • Management for hire
  • Selskapsetablering og avvikling
  • Budsjettering
  • Regnskapsanalyser
  • KPI kartlegging
  • Effektiviseringsprosesser
  • Bistand med rapportering
  • Bistand med styrearbeid/ generalforsamling
  • Samarbeid med revisor ved større økonomiske disposisjoner
   Skagerak Consulting

   Tjenester i samarbeid med
   Skagerak Consulting

   I samarbeid med Skagerak Consulting kan vi også tilby bistand innen:

   • Leder- og organisasjonsutvikling
   • Virksomhets- og forretningsutvikling
   • Rekruttering
   • Miljøstyring og miljøsertifisering
   • Kvalitetssikring og virksomhetsstyring
   • Innovasjon og nytenkning

   Les mer om Skagerak Consulting