Våre medarbeidere 

I Skagerak Økonomipartner er vi overbevist om at kunnskap, kompetanse og erfaring er sentrale nøkkelfaktorer som må være på plass for at vi skal kunne gi deg best mulig hjelp og rådgivning.

Av den grunn har vi kun knyttet til oss medarbeidere med lang fartstid og bred kompetanse innen regnskaps- og økonomiområdet.

Berit Gramm

Berit Gramm

Daglig leder og statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 957 89 637
E-post: bg@skc.no

Berit har gjennom mange år jobbet med regnskap, lønn og økonomirelaterte oppgaver.  Hun har hatt roller som regnskapsleder og økonomisjef i små og mellomstore selskap. Berit har derfor bred kompetanse på de fleste områder innen regnskap og økonomistyring.

Hun har dessuten jobbet en rekke år innen IT-bransjen som prosjektleder ved bytte av ERP-systemer. Dette har gitt god innsikt i ulike driftsmodeller og tekniske løsninger.

Berit har vært foreleser innen økonomi- og IT-relaterte fag, med voksne deltakere som målgruppe.

Hun har erfaring fra styrearbeid og vet at et aktivt og ansvarsbevisst styre er viktig for en god utvikling av ethvert selskap.

Hilde Kløvstad

Hilde Kløvstad

Statsautorisert regnskapsfører

Telefon: 472 02 192
E-post: hk@skc.no

Hilde har god regnskapsforståelse og er en erfaren bruker av digitale verktøy i økonomiarbeidet. Hun har mange års erfaring fra arbeid i regnskapsbyrå.

I tillegg til bred regnskaperfaring, har Hilde en systematisk tilnærming og arbeidsform som gjør at du som kunde alltid har et løpende oppdatert regnskap. 

Hun har bred erfaring med etablering av rutiner og gode strukturer for regnskap og bilagsflyt. Selv om Hilde i dag hovedsakelig jobber digitalt, er det også bedrifter som foretrekker papirbaserte bilag. Papirbilag blir da digitalisert slik at du får tilgang til alle bilag digitalt gjennom økonomiløsningen.

Hilde har fokus på deg som kunde og setter alltid pris på en telefon eller et møte. Er du kunde hos oss, er kontoret og telefonen alltid åpen.

Jeanette Johnsen-Næss

Jeanette Johnsen-Næss

Regnskapsfører

Telefon: 452 61 438
E-post: jjn@skc.no

Jeanette er vårt nyeste tilskudd til selskapet. Hun har jobbet som regnskapsmedarbeider i flere år, og har erfaring med regnskap, personal og lønn i både små og store firmaer.

Hun har mye bransjespesifikk kompetanse, fra både helsesektor, undervisning og bygg- og anlegg.

Jeanette er en erfaren, ansvarsfull og kundefokusert medarbeider som alltid jobber raskt og effektivt. Hun er en svært viktig støttespiller for oss og våre kunder.

Skagerak Consulting

Tjenester i samarbeid med
Skagerak Consulting

I samarbeid med Skagerak Consulting kan vi også tilby bistand innen:

  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • Virksomhets- og forretningsutvikling
  • Rekruttering
  • Miljøstyring og miljøsertifisering
  • Kvalitetssikring og virksomhetsstyring
  • Innovasjon og nytenkning

Les mer om Skagerak Consulting